Telekomunikace

Strukturovaná kabeláž 

Prudký rozvoj v oblasti moderní komunikace přináší firmám i domácnostem mnoho nových možností. Abyste je byli schopni co nejefektivněji využít, potřebujete také odpovídající komunikační prostředí. Strukturovaná kabeláž Vám poskytne ideální podmínky pro rychlý přenos dat, hlasu i obrazu. Umožňuje např. současné připojení PC a telefonu do jedné zásuvky.Zavedením strukturované kabeláže navíc prokazatelně snížíte náklady na výstavbu, údržbu a provoz systému. Případné změny se řeší jednoduchým přepojením v rozvaděči. 

Optická kabeláž

Ve světě telekomunikační techniky se stále více pro přenos dat využívají optické sítě. Chcete-li dosahovat vysokých přenosových rychlostí a přitom disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, využijte přenosu pomocí optického vlákna. Ceny optických kabelů neustále klesají a v mnoha případech je výhodnější než klasický metalický kabel. Dobře vybudované komunikační trasy a infrastruktura znamenají obrovské výhody do budoucnosti. Optická kabeláž je optimální pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů. Optická vlákna mají vysokou životnost a jsou nenáchylná k okolnímu elektromagnetickému rušení (atmosférické, průmyslové rušení apod.). Cílem je splnit jak dnešní, tak také budoucí požadavky na šířku pásma, provozní spolehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Na základě našich mnohaletých zkušeností s výstavbou optických sítí a FTTx sítí jsme schopni nabídnout jakékoliv technické řešení dle stanovených požadavků zákazníka. 

Provádíme realizaci těchto sítí včetně dodávky zařízení a pokládku optických kabelů.

Servis :

•Nabízíme kompletní montáž  SM i MM optických tras

• Opravy poškozených optických tras

• Měření optických vláken přímou metodou i metodou OTDR

 

S vývojem nových technologií v oblasti telekomunikací se snažíme neustále držet krok, a to jak školením pracovníků, tak i nákupem nejmodernějších technologií.

FTTH (Fiber To The Home) – optické vlákno je přivedeno přímo k účastníkovi. V současné době je toto řešení málo rozšířené v ČR, protože je stále finančně náročné. Ve větším měřítku nyní tento  typ instalace realizuje Německu.

FTTB (Fiber To The Building) – optické vlákno je přivedeno k budově. Zakončení optického kabelu je obvykle v suterénu budovy nebo blízko ní a odtud je pro přenos dat využito kroucených párů nebo koaxiálního kabelu. Toto řešení je vhodné pro velké budovy s velkým potenciálem koncových uživatelů.

FTTC (Fiber To The Curb) optické vlákno je přivedeno a zakončeno velmi blízko k jednotlivým domácnostem nebo kancelářím, kam mají jednotlivé přípojky ústit. Optické vlákno je zakončeno v rozvaděčích odkud již zbývá k překlenutí malá vzdálenost k účastníkovi. Tato vzdálenost je realizována rozvody koaxiálních kabelů nebo pomocí měděných vodičů. Typ FTTC a FTTB se prakticky od sebe liší jen provedením rozvodných skříní pro umístění koncového zařízení účastnického systému. Pro FTTC jsou navrhována rozvodné skříně pro venkovní prostředí, což mimo jiné znamená i zvýšené požadavky na klimatickou odolnost ( IP krytí ).

FTTN (Fiber To The Node) – optika je přivedena od poskytovatele služeb k určitému místu sítě, například k sídlišti či větší zástavbě, kde se pak signál rozvádí metalickým vedením k účastníkům. Tento typ připojení se nejvíce používá při realizaci širokopásmových sítí.