Hromosvody

Montáže,opravy a revize hromosvodů

Jsme menší firma s dlouholetou praxí v montážích jímacích vedení, aktivních bleskosvodů, uzemňovacích soustav a provádění revizí. Veškeré práce provádíme dle platných norem ČSN a z certifikovaných materiálů. Ke každé zakázce je vypracována příslušná revizní zpráva. Na provedené práce je poskytnuta záruka 5let.

K provedení hromosvodu používáme tyto materiály:

FeZn -  Žárově zinková ocel
AlMgSi - Legovaný hliník
Cu - Měď
A2 - Nerezový materiál 

Pro výběr materiálu je nejlépe se poradit a nechat si vypracovat cenovou nabídku, která je zdarma. 

Bezpečí domova

Požárů způsobené úderem blesku rok od roku přibývá v roce 2008 to byly 2% z celkového počtu požárů v ČR. Je to důsledkem vzrůstající výstavbou Rodinných domů a tím, že není povinnost ze zákona mít provedenou vnější ochranu před bleskem. Jediná spolehlivá ochrana je profesionálně provedená montáž hromosvodu a platná revizní zpráva.  Může však nastat i jiný případ kdy v souvislosti s úderem blesku dojde k poškození nebo zničení elektrických a elektronických přístrojů a spotřebičů přepětím nebo indukcí. Tady dávejte pozor při uzavírání smlouvy – pojistná událost tohoto typu se posuzuje zvlášť a není součástí pojištění nemovitosti proti zásahu bleskem. Nezbývá než si elektrospotřebiče poškozené přepětím připojistit.